top of page

Acerca de

Group Selfie

אימון ילדים ונוער

אימון ילדים ונוער 

גיל ההתבגרות היא תקופת מעבר בין ילדות לבגרות . זו תקופה אולי מהמורכבות ביותר בהתפתחום האדם, זו תקופה של שינויים  פיזים ורגשיים ניכרים, כמו כן זהו שלב בו מתפתחת התודעה העצמית, פיזית (מראה), ונפשית  ביחס לעצמי וביחס לסביבה. לבני/ות נוער רבים שינויים אלו מחוללים תחושת בלבול, תסכול, כעס, לחץ ואף חרדה. בתהליך האימון הנער/ה לומדים להכיר ולהבין את השלב בהם הם נמצאים, לתרגל גמישות חשיבה (במקום ,שחור. לבן), להתמקד בעוצמות, חוזקות, הצלחות וכשרונות, חיזוק הביטחון העצמי, ניהול זמן יעיל, שיפור יכולות תקשורת בין אישית ( ראשית עם עצמם - אלו המחשבות) ועם הסביבה הקרובה כגון הורים, אחים/יות, חברים,מורים.

  בנוסף הנער/ה יזהו וינסחו מטרות ובניית תוכנית פעולה כולל לו"ז לביצוע.  

יצירת קשר 

Get in touch so we can start working together.

Thanks for submitting!
bottom of page